Τετάρτη, 24 Σεπτεμβρίου 2014

Αναλυτικός πίνακας για το πρόγραμμα 18 έως 24 ετών

Αναλυτικός πίνακας για το νέο πρόγραμμα επιταγής εισόδου στην αγορά εργασίας για 12.000 ''ωφελούμενους''.

Κι εδώ υπάρχουν τα ενοποιημένα κριτήρια και ο μισθός (επιδότηση) είναι μικρότερη από το πρόγραμμα 25 έως 29 ετών,αν και τα δύο πλέον είναι για 6 μήνες!

Αλλά δεν υπάρχουν διαφοροποιήσεις καθώς μετά την περσινή λειτουργεία του ενιαίου (ηλικιακά) προγράμματος,φέτος γίνεται διαχωρισμός των ''ωφελούμενων''

Συνολικά αύξηση του χρόνου της πρακτικής και μείωση της επιδότησης (μισθού).
Κι εδώ η πληρωμή θα γίνει σε 3 δόσεις...

Δευτέρα, 22 Σεπτεμβρίου 2014

Πίνακες με τις διαφορές του προηγούμενου και του τρέχοντος προγράμματος (25 έως 29 ετών)


Οι διαφοροποιήσεις των προγραμμάτων (συγκριτικά voucher 2013-2014) για τις ηλικίες 25 έως 29.

Στον πρώτο πίνακα οι διαφορές σχετικά με
 • την διάρκεια πρακτικής και θεωρίας
 • την επιδότηση/πληρωμή των ''ωφελούμενων'' 
 • τον αριθμό επιδοτούμενων δικαιούχων ανά επιχείρηση/επιδότηση-πριμοδότηση επιχειρήσεων     
Στο δεύτερο πίνακα οι διαφοροποιήσεις σχετικά με
 • τα κριτήρια επιλογής και την ενοποίηση μερικών 
 • και τις υποχρεώσεις της κάθε επιχείρησης για τις απολύσεις

Δευτέρα, 15 Σεπτεμβρίου 2014

Για το πρόγραμμα 18 έως 24 διαφοροποιήσεις και νέα δεδομένα!


Και το πρόγραμμα από 18-24 διέπεται από την ίδια ακριβώς λογική με τα προηγούμενα προγράμματα, και μάλιστα με ακόμα δυσμενέστερους όρους για τους εργαζόμενους καθώς η αμοιβή είναι μικρότερη τόσο από το τρέχων αντίστοιχο πρόγραμμα 25-29 ετών όσο και από το περσινό 18-29 ετών.To πρόγραμμα ανοίγει με 3.000 θέσεις για απόφοιτους ΑΕΙ/ΤΕΙ και 9.000 θέσεις για όσους-ες έχουν ολοκληρώσει υποχρεωτική/Δευτεροβάθμια/Μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση.Συνολικά δηλαδή,για 12.000 δικαιούχους της ''επιταγής''.

Συγκεκριμένα, για τη θεωρία
 • Για τους αποφοίτους ΑΕΙ/ΤΕΙ, αντιστοιχεί σε 80 ώρες. μετά το τέλος των οποίων μπορεί ο εργαζόμενος να λάβει τα 480 ευρώ. 
 • Για όσους έχουν ολοκληρώσει την υποχρεωτική/Δευτεροβάθμια/Μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση,η θεωρία αντιστοιχεί σε 120 ώρες μετά το τέλος των οποίων μπορούν να λάβουν 720 ευρώ
Για να λάβουν οι δικαιούχοι τα χρήματα της κατάρτισης δεν απαιτείται η ολοκλήρωση της α΄φάσης της πρακτικής.


Αναφορικά με την πρακτική άσκηση
 • Για τους αποφοίτους ΑΕΙ/ΤΕΙ, η α΄  φάση είναι 180 ώρες και περιλαμβάνει την «ομαλή ένταξη και ενσωμάτωση του εργαζομένου με voucher στο εργασιακό περιβάλλον της επιχείρησης» ενώ η β΄φάση είναι 240 ώρες και με στόχο την απόκτηση «δεξιοτήτων που συνδέονται με τις προδιαγραφές της θέσης πρακτικής». Μετά την α΄ φάση, οι εργαζόμενοι λαμβάνουν 830€ και μετά την β΄φάση 1.100€.  
 • Για όσους έχουν τελειώσει υποχρεωτική/Δευτεροβάθμια/μεταδευτεροβάθμια, η α΄φάση της πρακτικής αντοιστοιχεί σε 180 ώρες και η β΄φάση αντιστοιχεί σε 200 ώρες. Μετά το τέλος της α΄ φάσης θα λάβουν 720€ και μετά τη β΄φάση θα λάβουν 800€. Η χρονική διάρκεια στην οποία εκτείνεται η πρακτική για όλες τις κατηγορίες είναι 6 μήνες.  

Συμπέρασμα: το σύνολο της αμοιβής στο νέο πρόγραμμα είναι 2.410/2.240€, ποσό που αντιστοιχεί σε 401/373 ευρώ/μήνα. Το προηγούμενο πρόγραμμα, που ήταν 5μηνο και όχι 6μηνο, το σύνολο της αμοιβής ήταν 2.700/2.400€ με επιπλέον διαφορά ότι δεν υπήρχε πρόβλεψη για τους τελειόφοιτους της υποχρεωτικής εκπαίδευσης.

 
Διαφοροποιήσεις από το προηγούμενο πρόγραμμα  

Ο τρόπος μοριοδότησης όσων υπέβαλαν αίτηση

1. Στο προηγούμενο πρόγραμμα υπήρχε διαχωρισμός του τρόπου μοριοδότησης ανάλογα αν οι επιδοτούμενοι ήταν απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ ή είχαν ολοκληρώσει τη β΄βάθμια/μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση. 

Σε αυτό το πρόγραμμα ενοποιούνται τα κριτήρια και η κατάταξη των συμμετεχόντων γίνεται κατά σειρά προτεραιότητας με βάση: 
 • Τη διάρκεια ανεργίας
 • το ετήσιο φορολογητέο εισόδημα
 • τη συμμετοχή σε προηγούμενες αντίστοιχες δράσεις 

2. Επόμενη βασική διαφορά είναι η μοριοδότηση για τους τελειόφοιτους της υποχρεωτικής/δευτεροβάθμιας/μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης οι οποίοι μοριοδοτούνται αναλόγως του εκπαιδευτικού επιπέδου. Για τους τελειόφοιτους υποχρεωτικής εκπαίδευσης, η μοριοδότηση είναι 10 μόρια ενώ,για τους τελειόφοιτους δευτεροβάθμιας/ μεταδευτεροβάθμιας είναι  5 μόρια.

3. Αναφορικά με το φορολογητέο εισόδημα υπάρχει μια βασική διαφορά μεταξύ των δυο προγραμμάτων που θα οδηγήσει εκατοντάδες εργαζόμενους εκτός του προγράμματος. Στο προηγούμενο πρόγραμμα το φορολογητέο εισόδημα που λαμβάνονταν υπόψη ήταν το ατομικό και σε περίπτωση μηδενικού εισοδήματος ήταν αρκετή η βεβαίωση μηδενικού εισοδήματος από την εφορία. Σε αυτό το πρόγραμμα σε περίπτωση μηδενικού εισοδήματος, δηλώνεται το οικογενειακό εισόδημα με αποτέλεσμα τον ουσιαστικό περιορισμό των αιτούντων.
 
Αναφορικά με τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο 18-24

Εκτός του ότι οι υποψήφιοι πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ΟΑΕΔ, να μην έχουν μαθητική, σπουδαστική/φοιτητική ιδιότητα, θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει το Ατομικό Σχέδιο Δράσης στον ΟΑΕΔ. Το ατομικό σχέδιο δράσης είναι το έντυπο που συμπληρώνουν οι άνεργοι όταν βγάζουν κάρτα ανεργίας. 

Αν το είχαν συμπληρώσει με τη εγγραφή στα μητρώα του ΟΑΕΔ, μπορεί να γίνει η αίτηση στο πρόγραμμα. Σε διαφορετική περίπτωση (αν δεν είχε συμπληρωθεί ή αν στο μεταξύ είχε βρεθεί εργασία ή έχει ακυρωθεί πρέπει να γίνει να συμπληρωθεί εκ νέου και τότε η αίτηση γίνεται δεκτή από το ηλεκτρονικό σύστημα).

Αναφορικά με την πρακτική 

Εισάγεται και εδώ ο θεσμός του Εργασιακού Υπεύθυνου ο οποίος ορίζεται από την επιχείρηση της πρακτικής. Είναι εργαζόμενός της και έχει την ευθύνη του εργαζόμενου μέσω voucher με υποχρέωση την τριμερή «συνεργασία» (ΚΕΚ-εργαζόμενους-εταιρεία πρακτικής) και επίλυση προβλημάτων.


Για την επιδότηση των επιχειρήσεων

Μια ακόμα διαφοροποίηση μεταξύ των δυο προγραμμάτων αφορά τις επιχειρήσεις που επιδοτούνται για την πραγματοποίηση της πρακτικής άσκησης. Ο αριθμός των εργαζομένων που μπορεί να προσλάβει μέσω προγράμματος μια επιχείρηση ποικίλει ανάλογα με το μέγεθός της.

Και σε αυτό πρόγραμμα, όπως στο προηγούμενο, επιχειρήσεις που απασχολούν 0-4 εργαζόμενους μπορούν να προσλάβουν έναν (1) εργαζόμενο με voucher ενώ επιχειρήσεις στις οποίες εργάζονται πάνω από πέντε (5) άτομα μπορούν να προσλάβουν ένα επιπλέον 30% με voucher

Σε αυτό το πρόγραμμα, αν μια επιχείρηση έχοντας πιάσει το όριο των εργαζόμενων με voucher, κρατήσει έστω και έναν εργαζόμενο εντάσσοντάς τον στο εργασιακό της δυναμικό, στο επόμενο πρόγραμμα δικαιούται να προσλάβει το 40% των εργαζομένων της μέσω των προγραμμάτων. Αντιθέτως, αν η επιχείρηση αυτή δεν κρατήσει κανέναν από τους εργαζόμενους του προγράμματος, τότε αποκλείεται από το επόμενο πρόγραμμα. 
 
Αναφορικά με τις απολύσεις μονίμου προσωπικού

Αυτό που αναφέρεται είναι ότι δεν επιτρέπεται η μείωση του αριθμού των εργαζομένων,χωρίς να αποκλείονται οι απολύσεις. Η πρόσκληση μάλιστα αναφέρει ρητά ότι σε περίπτωση απόλυσης πρέπει να αναπληρωθεί ο εργαζόμενος που απολύθηκε εντός 10 ημερών (10). 

Πρακτικά, επιτρέπονται οι απολύσεις στις επιχειρήσεις της πρακτικής αρκεί να μη μεταβάλλεται ο αριθμός των μονίμων εργαζομένων.

Δευτέρα, 8 Σεπτεμβρίου 2014

V for Voucher-ades : η κατάντια του ανέργου


                                            V for Voucherades attack
                                         Τελικά τι ρόλο παίζουντα ΚΕΚ ;

Τα ΚΕΚ είναι οι μεσάζοντες ευρέσεως εργασίας. Διαχειρίζονται τα προσωπικά στοιχεία που τους δίνουμε εμείς οι «ωφελούμενοι» όπως θέλουν, στέλνοντας κατά συρροή τα βιογραφικά, ανεξαρτήτως των επαγγελματικών αντικειμένων των ενδιαφερομένων μήπως και τσιμπήσουν καμιά παραπάνω σύμβαση εκμεταλλευόμενοι την ανάγκη που υπάρχει. Επιχορηγούνται με πάνω από 1000 € αφορολόγητα το«κεφάλι» και δρουν εν τέλει ως ενοικιαστές ανθρώπων. 

Σημείωσε ότι αυτές οι εταιρίες ενοικίασης πληρώνονται πολύ νωρίτερα από εμάς τους «ωφελούμενους» και αποδεσμεύουν τα χρήματα όποτε τους συμφέρει.Όπως ξέρεις, εάν ένας ωφελούμενος διακόψει τη σύμβαση σταματά αυτομάτως και το δικαίωμα είσπραξης των δεδουλευμένων. Με λίγα λόγια, εμείς οι voucher-άδες είμαστε ο τελευταίος τροχός της αμάξης.

Ο κόμπος έφτασε στο χτένι όταν τα ΚΕΚ παρέλαβαν τη σκυτάλη. Στα ΚΕΚ, πιστοποιημένα από τις «αδιάβλητες» κυβερνήσεις των τελευταίων χρόνων, έχει ανατεθεί να μας διακινήσουν στην αγορά, λαμβάνοντας πάνω από 1.000 ευρώ για τον καθένα από εμάς ως μερίδιο μεσάζοντα-δουλεμπόρου από τα κονδύλια του ΕΣΠΑ. Εκμεταλλευόμενα την ανάγκη μας για δουλειά και μισθό, μας προωθούν σ' επιχειρήσεις όχι όμως σε συναφή πεδία και τομείς που να πληρούν τα κριτήρια των ωφελουμένων, αλλά όπου βολεύει για να μη χαθούν το πρόγραμμα και τα λεφτά!

Τετάρτη, 3 Σεπτεμβρίου 2014

Λίγα λόγια για το Νέο πρόγραμμα voucher 2014 και οι διαφοροποιήσεις από το προηγούμενοΟι αιτήσεις για το νέο voucher που αφορά τις ηλικές 25 έως 29, λήγουν σε λίγες μέρες και καλό είναι να δούμε τις βασικές διαφορές μεταξύ του νέου «επικαιροποιημένου» προγράμματος και του προηγούμενου.Το νέο πρόγραμμα έχει ανακοινωθεί για 30.000 θέσεις και οι προθεσμίες υποβολής των δηλώσεων συμμετοχής ξεκίνησαν στις 7 Αυγούστου και λήγουν στις 20 Σεπτέμβρη.

Κατά βάση τα δυο προγράμματα είναι πανομοιότυπα και το Υπουργείο φρόντισε να μην αλλάξει σχεδόν τίποτα στην ουσία του προγράμματος αφού όπως είναι εκπληρώνει τους στόχους του για υπαμειβόμενη, ελαστική εργασία ως το νέο εργασιακό πρότυπο.

Καταρχήν, ενώ η πρακτική άσκηση στο προηγούμενο πρόγραμμα ήταν ως πέντε (5) μήνες, στο νέο πρόγραμμα οι μήνες της πρακτικής αυξάνονται στους έξι (6). Η πρακτική μάλιστα σπάει σε δυο φάσεις. Η θεωρία αντιστοιχεί σε 80 ώρες μετά το τέλος των οποίων μπορεί ο εργαζόμενος να λάβει τα 480 ευρώ που αντιστοιχούν στη θεωρία χωρίς να απαιτείται η ολοκλήρωση ενός μήνα άσκησης όπως συνέβαινε στο προηγούμενο πρόγραμμα. 

Η α΄  φάση είναι 200 ώρες και περιλαμβάνει την «ομαλή ένταξη και ενσωμάτωση του εργαζομένου με voucher στο εργασιακό περιβάλλον της επιχείρησης» ενώ η β΄φάση είναι 250 ώρες και με στόχο την απόκτηση «δεξιοτήτων που συνδέονται με τις προδιαγραφές της θέσης πρακτικής» (250 ώρες). 

Βάσει των τριών σταδίων γίνονται και οι πληρωμές. Μετά τη θεωρία γίνεται η πρώτη πληρωμή η οποία αντιστοιχεί πια σε 480 ευρώ (και για τους απόφοιτους ΑΕ/ΤΕΙ και για τους απόφοιτους β΄βάθμους/μεταδευτεροβάθμιας) και όχι σε 400 ευρώ όπως στο προηγούμενο πρόγραμμα. 

Μετά την α’ φάση οι εργαζόμενοι λαμβάνουν από 920 και 800 ευρώ ενώ μετά τη β’ φάση λαμβάνουν από 1.150 και 1.000 αντίστοιχα. Στο προηγούμενο πρόγραμμα η αμοιβή για την πρακτική άσκηση ήταν 2.300 και 2.000 αντίστοιχα. Ακόμα, ρητά αναφέρεται ότι οι άδειες δεν πληρώνονται. Συμπέρασμα: το σύνολο της αμοιβής στο νέο πρόγραμμα είναι 2.550/2.280 ενώ στο προηγούμενο πρόγραμμα, που ήταν 5μηνο και όχι 6μηνο, το σύνολο της αμοιβής ήταν 2.700/2.400.

Επόμενη σημαντική διαφορά μεταξύ των δυο προγραμμάτων είναι ο τρόπος μοριοδότησης όσων υπέβαλαν αίτηση. Στο προηγούμενο πρόγραμμα υπήρχε διαχωρισμός του τρόπου μοριοδότησης ανάλογα αν οι επιδοτούμενοι ήταν απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ ή είχαν ολοκληρώσει τη β΄βάθμια/μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Σε αυτό το πρόγραμμα ενοποιούνται τα κριτήρια και η κατάταξη των συμμετεχόντων γίνεται κατά σειρά προτεραιότητας με βάση: 
 • τη διάρκεια ανεργίας
 • το ετήσιο φορολογητέο εισόδημα 
 • και τη συμμετοχή σε προηγούμενες αντίστοιχες δράσεις

Αναφορικά με το φορολογητέο εισόδημα 

Υπάρχει μια βασική διαφορά μεταξύ των δυο προγραμμάτων που θα οδηγήσει εκατοντάδες εργαζόμενους εκτός του προγράμματος. Στο προηγούμενο πρόγραμμα το φορολογητέο εισόδημα που λαμβάνονταν υπόψη ήταν το ατομικό και σε περίπτωση μηδενικού εισοδήματος ήταν αρκετή η βεβαίωση μηδενικού εισοδήματος από την εφορία. Σε αυτό το πρόγραμμα σε περίπτωση μηδενικού εισοδήματος, δηλώνεται το οικογενειακό εισόδημα με αποτέλεσμα τον ουσιαστικό περιορισμό των αιτούντων.

Αναφορικά με την πρακτική

Εισάγεται ο θεσμός του Εργασιακού Υπεύθυνου ο οποίος ορίζεται από την επιχείρηση της πρακτικής. Είναι εργαζόμενός της και έχει την ευθύνη του εργαζόμενου μέσω voucher με υποχρέωση την τριμερή «συνεργασία» (ΚΕΚ-εργαζόμενους-εταιρεία πρακτικής) και επίλυση προβλημάτων.


Μια ακόμα διαφοροποίηση μεταξύ των δυο προγραμμάτων αφορά τις επιχειρήσεις που επιδοτούνται για την πραγματοποίηση της πρακτικής άσκησης

Ο αριθμός των εργαζομένων που μπορεί να προσλάβει μέσω προγράμματος μια επιχείρηση ποικίλει ανάλογα με το μέγεθός της. Και σε αυτό πρόγραμμα, όπως στο προηγούμενο, επιχειρήσεις που απασχολούν 0-4 εργαζόμενους μπορούν να προσλάβουν έναν (1) εργαζόμενο με voucher ενώ επιχειρήσεις στις οποίες εργάζονται πάνω από πέντε (5) άτομα μπορούν να προσλάβουν ένα επιπλέον 30% με voucher

Σε αυτό το πρόγραμμα, αν μια επιχείρηση έχοντας πιάσει το όριο των εργαζόμενων με voucher, κρατήσει έστω και έναν εργαζόμενο εντάσσοντάς τον στο εργασιακό της δυναμικό, στο επόμενο πρόγραμμα δικαιούται να προσλάβει το 40% των εργαζομένων της μέσω των προγραμμάτων. 

Αντιθέτως, αν η επιχείρηση αυτή δεν κρατήσει κανέναν από τους εργαζόμενους του προγράμματος, τότε αποκλείεται από το επόμενο πρόγραμμα. 

Αναφορικά δε με τις απολύσεις μονίμου προσωπικού, αυτό που αναφέρεται είναι ότι δεν επιτρέπεται η μείωση του αριθμού των εργαζομένων χωρίς να αποκλείονται οι απολύσεις. Η πρόσκληση μάλιστα αναφέρει ρητά ότι σε περίπτωση απόλυσης πρέπει να αναπληρωθεί ο εργαζόμενος που απολύθηκε εντός 10 ημερών (10). Πρακτικά, επιτρέπονται οι απολύσεις στις επιχειρήσεις της πρακτικής αρκεί να μη μεταβάλλεται ο αριθμός των μονίμων εργαζομένων.