Τετάρτη, 23 Απριλίου 2014

Στο 39% το ποσοστό έγκρισης για το κοινωνικο μέρισμα...στις 312.000 οι αιτήσεις!


Στις 312.000 οι αιτήσεις για το "κοινωνικό μέρισμα"  !
Στο 39% το ποσοστό έγκρισης!!

Στο επίπεδο του 39% έχει ανέλθει το ποσοστό έγκρισης των αιτήσεων οι οποίες υποβάλλονται για το κοινωνικό μέρισμα, σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων.

Μέχρι στιγμής έχουν υποβληθεί 312.000 αιτήσεις, εκ των οποίων 70.000 έχουν ήδη λάβει προέγκριση, συνολικής αξίας 45 εκατ. ευρώ ενώ 111.000 δεν έγιναν αποδεκτές και 132.000 βρίσκονται σε προσωρινό στάδιο (συμπλήρωσης στοιχείων κλπ). Υπενθυμίζεται ότι η διαδικασία υποβολής αιτήσεων ολοκληρώνεται στα τέλη Ιουνίου. Το κοινωνικό μέρισμα αρχίζει από 500 ευρώ (με προσαύξηση ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση) και θα πιστωθεί στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων έως 10 Μαΐου, για τις αιτήσεις που θα υποβληθούν έως 30/4/2014.

Για αιτήσεις που θα υποβληθούν από 1/5/2014 έως και 31/5/2014, η καταβολή θα πραγματοποιηθεί έως και 10/6/2014, ενώ για αιτήσεις που θα υποβληθούν από 1/6/2014 έως και 30/6/2014,η καταβολή θα πραγματοποιηθεί έως και 10/7/2014.

ΠΗΓΗ - www.dikaiologitika.gr

Σάββατο, 19 Απριλίου 2014

Νέο πρόγραμμα επιταγής εισόδου...και σχόλια!

Ενώ ακόμα δεν έχουν διευθετηθεί τα προβλήματα από το προηγούμενο πρόγραμμα και ακόμα η πλειόνοτητα των εργαζόμενων  (ωφελούμενων) σε αυτά δεν εχει πληρωθεί τα δεδουλευμένα του ανοίγει το νέο πρόγραμμα επιταγής εισόδου στην αγορά εργασίας (σε ανέργους) για 75.000 voucher-ades γιατο 2014.

Οι V FOR VOUCHER-ADES  θα είναι έτοιμοι να υποδεχτούν οτιδήποτε πέσει στην αντίληψη των νέων ''ωφελούμενων'' του προγράμματος.Οτιδήποτε έχει να κάνει με την κοροϊδεία των ΚΕΚ και την εξαπάτηση των νέων ανέργων voucher-adon!

Όπως έχουμε αναφέρει πρόσφατα τα ΚΕΚ πήραν την ''πρωτοβουλία'' να ξεκινήσουν από μονα τους το πρόγραμμα παίρνοντας στοιχεία των εν δυνάμει ωφελούμενενων (από ποιον ,κανείς δεν ξέρει ή δεν λέει),και γιατί όχι δεν τους ελέγχει κανείς!! Δημιουργώντας ερωτήσεις για το που βρήκαν τα προσωπικά στοιχεία των ανέργων (τηλέφωνα,ιδιότητες κ.α.) παγιδεύοντας έτσι αρκετό κόσμο που θέλει μία δουλειά ,ακόμα και με voucher, που δεν γνώριζε τη διαδικασία!Στο κυνήγι των 1.100 ευρώ δηλαδή προσπάθησαν να ''κλείσουν'' τους νέους voucher-ades στο όνομα του ανταφωνισμού μεταξύ των ΚΕΚ ,λέγοντας ψέματα και παραβιάζοντας και τα λίγα δικαιώματα των ανέργων ,όπως αυτό τις επιλογής των ίδιων για το που θα πάνε! 

Eμείς παραθέτουμε ολόκληρη την ανακοίνωση από τα dikaiologitika.gr και ένα δικό μας παλιοό ,αλλά επίκαιρο ,όσο και χρήσιμο άρθρο μ' ερωταπαντήσει για τα βασικά που πρέπει να γνωρίζουμε ,το οποίο θα ανανεώνεται ...και ακόμα περισότερο όσο όλοι μας στέλνουμε τις ''εμπειρίες'' μας απο τα ΚΕΚ και τα προγράμματα ,αλλά και από τις εταιρίες που μας δέχονται...


καθώς και ένα κείμενο κατατοπιστικό για το τι είναι αυτά τα προγράμματα και τι δικαιώματα έχουμε εμείς...

 Η ανακοίνωση από το dikaiologitika.gr

Ξεκινά το πρόγραμμα μέσα στον Απρίλιο Τις 75.000 θα φτάσουν οι ωφελούμενοι από το νέο κύκλο του προγράμματος Voucher «Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για νέους έως 29 ετών» , που ξεκινάει μέσα τον Απρίλιο.Το προγραμμα voucher απευθύνεται σε νέους ανέργους έως 29 ετών, οι οποίοι θα απασχοληθούν για 5 μήνες σε εταιρίες του ιδιωτικού τομέα.

Ειδικότερα, οι 50.000 δικαιούχοι των voucher θα ενταχθούν σε εταιρίες που ανήκουν σε όλους τους κλάδους της οικονομίας, πλην του τουρισμού, και οι υπόλοιπες 25.000 σε επιχειρήσεις τριών συγκεκριμένων κλάδων της οικονομίας: το λιανικό εμπόριο και ειδικότερα τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, τον τουρισμό και τον κατασκευαστικό τομέα. 

Οι δικαιούχοι των voucher θα έχουν την ευκαιρία να καταρτιστούν μέσω των ΚΕΚ και θα κάνουν την πρακτική τους εξάσκηση στις επιχειρήσεις που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα. Η συνολική αμοιβή για την κάθε θέση αναμένεται και να διαμορφωθεί, όπως και πέρσι που έτρεξε ο πρώτος κύκλος του προγράμματος, από 2.400 έως 2.700 ευρώ ανά εργαζόμενο, με προοπτικές να επιδοτηθούν στη συνέχεια οι εταιρίες του ιδιωτικού τομέα ώστε οι προσωρινές θέσεις απασχόλησης να γίνουν μόνιμες. 


Προϋποθέσεις 

Οι προϋποθέσεις για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα voucher δεν αναμένεται να έχει διαφοροποιήσεις από το περσινό πρόγραμμα. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν άνεργοι νέοι οι οποίοι πληρούν τα εξής: 

Α κατηγορία: 
Απόφοιτοι πανεπιστημίων/ΤΕΙ ηλικίας μέχρι 29 ετών: Να είναι κάτοχοι πτυχίου ανώτατης εκπαίδευσης της Ελλάδας ή του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ ή βεβαίωσης περί αναγνωρισμένων επαγγελματικών προσόντων, πτυχιούχων τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης, από το ΣΑΕΙ ή το ΣΑΕΠ, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

 * Να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι. Οσοι πληρούν τα δύο παραπάνω κριτήρια και συμμετέχουν σε Επαγγελματικά Επιμελητήρια/ Ενώσεις. 

Β' κατηγορία:
Απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ηλικίας από 18 μέχρι 29 ετών: Να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι. 


Διαδικασία και εκδήλωση ενδιαφέροντος 

Για τους ανέργους: 
Κάθε ενδιαφερόμενος για να εγγραφεί στο Μητρώο Ωφελουμένων και να συμμετάσχει στην παρούσα δράση πρέπει: Να συμπληρώσει και να υποβάλει σε ηλεκτρονική μορφή, μέσω Διαδικτύου, στην ειδική ιστοσελίδα (http://www.voucher.gov.gr) τη φόρμα «Αίτηση συμμετοχής», μόλις ανακοινωθεί η ακριβής ημερομηνία τον Απρίλιο. 

Να διαφυλάξει το αποδεικτικό της υποβολής της αίτησής του, το οποίο αναγράφει τον «Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής» (ΚΑΥΑΣ), καθώς και τπν ακριβή ημερομηνία και ώρα υποβολής της. Ο κωδικός ΚΑΥΑΣ είναι μοναδικός για κάθε αίτηση συμμετοχής, χορηγείται αυτόματα από το οικείο μηχανογραφικό σύστημα με την υποβολή της, αποτελεί το αποδεικτικό υποβολής της και χρησιμοποιείται αντί για το ονοματεπώνυμο του αιτούντος σε όλα τα έγγραφα (Μητρώα, πίνακες κ.ά.) που δημοσιεύονται στο πλαίσιο της παρούσας. 

Στη συνέχεια και εφόσον επιλεγεί βάσει των κριτηρίων και της διαδικασίας που περιγράφεται στην πρόσκληση, θα εγγραφεί σε «Μητρώο Ωφελουμένων» και θα δικαιούται την «Επιταγή Εισόδου» στην αγορά εργασίας. 

Οι υπηρεσίες κατάρτισης θα παρασχεθούν από παρόχους κατάρτισης (Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης ΚΕΚ, Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΚ κ.λπ.) που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον και θα εγγραφούν στο Μητρώο Παρόχων.

Η πρακτική άσκηση θα πραγματοποιηθεί σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, στις οποίες δεν συμμετέχει έμμεσα ή άμεσα το Ελληνικό Δημόσιο και θα έχει συνάφεια με το αντικείμενο του προγράμματος θεωρητικής κατάρτισης που παρακολούθησε ο ωφελούμενος. 

Συγκεκριμένα, κάθε άνεργος ηλικίας 18 έως 29 ετών που θα εγγραφεί στο Μητρώο Ωφελουμένων δικαιούται μια προσωπική «επιταγή εισόδου» στην αγορά εργασίας με την οποία θα λάβει υπηρεσίες κατάρτισης (θεωρία και πρακτική) καθώς και υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης και καθοδήγησης. 

Επίσης, αποκτά τη δυνατότητα να επιλέξει πάροχο κατάρτισης, πρόγραμμα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης και αναλυτικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Μέσω της επιταγής, ο πάροχος κατάρτισης θα πληρωθεί για τις υπηρεσίες που θα παρέχει στον καταρτιζόμενο. Μεταξύ παρόχου κατάρτισης, επιχείρησης πρακτικής άσκησης και καταρτιζόμενου υπογράφεται τριμερής. 

Για τους παρόχους κατάρτισης: Οι αιτήσεις για το Μητρώο Παρόχων Κατάρτισης υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην ειδική ιστοσελίδα για τη δράση www.voucher.gov.gr, όταν ανακοινωθεί η ακριβής ημερομηνία τον Απρίλιο.


Τέλος για ότι χρειαστεί μας βρίσκεται στη σελίδα μας στο facebook


αλλά και στο e-mail μας  
vforvoucherades@hotmail.com
75.000 voucher σε ανέργους το 2014. Ξεκινά το πρόγραμμα μέσα στον Απρίλιο Τις 75.000 θα φτάσουν οι ωφελούμενοι από το νέο κύκλο του προγράμματος Voucher «Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για νέους έως 29 ετών» , που ξεκινάει μέσα τον Απρίλιο.Το προγραμμα voucher απευθύνεται σε νέους ανέργους έως 29 ετών, οι οποίοι θα απασχοληθούν για 5 μήνες σε εταιρίες του ιδιωτικού τομέα. Ειδικότερα, οι 50.000 δικαιούχοι των voucher θα ενταχθούν σε εταιρίες που ανήκουν σε όλους τους κλάδους της οικονομίας, πλην του τουρισμού, και οι υπόλοιπες 25.000 σε επιχειρήσεις τριών συγκεκριμένων κλάδων της οικονομίας: το λιανικό εμπόριο και ειδικότερα τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, τον τουρισμό και τον κατασκευαστικό τομέα. Οι δικαιούχοι των voucher θα έχουν την ευκαιρία να καταρτιστούν μέσω των ΚΕΚ και θα κάνουν την πρακτική τους εξάσκηση στις επιχειρήσεις που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα. Η συνολική αμοιβή για την κάθε θέση αναμένεται και να διαμορφωθεί, όπως και πέρσι που έτρεξε ο πρώτος κύκλος του προγράμματος, από 2.400 έως 2.700 ευρώ ανά εργαζόμενο, με προοπτικές να επιδοτηθούν στη συνέχεια οι εταιρίες του ιδιωτικού τομέα ώστε οι προσωρινές θέσεις απασχόλησης να γίνουν μόνιμες. Προϋποθέσεις Οι προϋποθέσεις για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα voucher δεν αναμένεται να έχει διαφοροποιήσεις από το περσινό πρόγραμμα. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν άνεργοι νέοι οι οποίοι πληρούν τα εξής: Α κατηγορία: Απόφοιτοι πανεπιστημίων/ΤΕΙ ηλικίας μέχρι 29 ετών: Να είναι κάτοχοι πτυχίου ανώτατης εκπαίδευσης της Ελλάδας ή του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ ή βεβαίωσης περί αναγνωρισμένων επαγγελματικών προσόντων, πτυχιούχων τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης, από το ΣΑΕΙ ή το ΣΑΕΠ, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. * Να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι. Οσοι πληρούν τα δύο παραπάνω κριτήρια και συμμετέχουν σε Επαγγελματικά Επιμελητήρια/ Ενώσεις. Β' κατηγορία: Απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ηλικίας από 18 μέχρι 29 ετών: Να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι. Διαδικασία και εκδήλωση ενδιαφέροντος Για τους ανέργους: Κάθε ενδιαφερόμενος για να εγγραφεί στο Μητρώο Ωφελουμένων και να συμμετάσχει στην παρούσα δράση πρέπει: Να συμπληρώσει και να υποβάλει σε ηλεκτρονική μορφή, μέσω Διαδικτύου, στην ειδική ιστοσελίδα (http://www.voucher.gov.gr) τη φόρμα «Αίτηση συμμετοχής», μόλις ανακοινωθεί η ακριβής ημερομηνία τον Απρίλιο. Να διαφυλάξει το αποδεικτικό της υποβολής της αίτησής του, το οποίο αναγράφει τον «Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής» (ΚΑΥΑΣ), καθώς και τπν ακριβή ημερομηνία και ώρα υποβολής της. Ο κωδικός ΚΑΥΑΣ είναι μοναδικός για κάθε αίτηση συμμετοχής, χορηγείται αυτόματα από το οικείο μηχανογραφικό σύστημα με την υποβολή της, αποτελεί το αποδεικτικό υποβολής της και χρησιμοποιείται αντί για το ονοματεπώνυμο του αιτούντος σε όλα τα έγγραφα (Μητρώα, πίνακες κ.ά.) που δημοσιεύονται στο πλαίσιο της παρούσας. Στη συνέχεια και εφόσον επιλεγεί βάσει των κριτηρίων και της διαδικασίας που περιγράφεται στην πρόσκληση, θα εγγραφεί σε «Μητρώο Ωφελουμένων» και θα δικαιούται την «Επιταγή Εισόδου» στην αγορά εργασίας. Οι υπηρεσίες κατάρτισης θα παρασχεθούν από παρόχους κατάρτισης (Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης ΚΕΚ, Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΚ κ.λπ.) που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον και θα εγγραφούν στο Μητρώο Παρόχων. Η πρακτική άσκηση θα πραγματοποιηθεί σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, στις οποίες δεν συμμετέχει έμμεσα ή άμεσα το Ελληνικό Δημόσιο και θα έχει συνάφεια με το αντικείμενο του προγράμματος θεωρητικής κατάρτισης που παρακολούθησε ο ωφελούμενος. Συγκεκριμένα, κάθε άνεργος ηλικίας 18 έως 29 ετών που θα εγγραφεί στο Μητρώο Ωφελουμένων δικαιούται μια προσωπική «επιταγή εισόδου» στην αγορά εργασίας με την οποία θα λάβει υπηρεσίες κατάρτισης (θεωρία και πρακτική) καθώς και υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης και καθοδήγησης. Επίσης, αποκτά τη δυνατότητα να επιλέξει πάροχο κατάρτισης, πρόγραμμα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης και αναλυτικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Μέσω της επιταγής, ο πάροχος κατάρτισης θα πληρωθεί για τις υπηρεσίες που θα παρέχει στον καταρτιζόμενο. Μεταξύ παρόχου κατάρτισης, επιχείρησης πρακτικής άσκησης και καταρτιζόμενου υπογράφεται τριμερής. Για τους παρόχους κατάρτισης: Οι αιτήσεις για το Μητρώο Παρόχων Κατάρτισης υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην ειδική ιστοσελίδα για τη δράση www.voucher.gov.gr, όταν ανακοινωθεί η ακριβής ημερομηνία τον Απρίλιο.

www.dikaiologitika.gr

Τρίτη, 15 Απριλίου 2014

Νέο έκτακτο πρόγραμμα ΟΑΕΔ - πρόσληψη ένα χρόνο!

Να χαμε εκλογές κάθε χρόνο....!!!Νέο πρόγραμμα επιχορήγησης ιδιωτικών επιχειρήσεων για την πρόσληψη 12.000 ανέργων ηλικίας 25 – 66 ετών, με κίνητρο την ημερήσια επιδότηση 18 ευρώ το άτομο για διάστημα 1 χρόνου, προκηρύσσει αμέσως μετά το Πάσχα ο ΟΑΕΔ. 

Πρόκειται για ένα συμπληρωματικό πρόγραμμα που, όπως υπογραμμίζει στην Ημερησία ο διοικητής του ΟΑΕΔ Θ. Αμπατζόγλου, αποφασίστηκε να “τρέξει” συμπληρωματικά καθώς το προηγούμενο που είχε προκηρυχθεί τον προηγούμενο μήνα για 10.000 θέσεις “απορροφήθηκε” μέσα σε μόλις 3 ημέρες από 1.500 επιχειρήσεις οι οποίες εκδήλωσαν ενδιαφέρον συμμετοχής. 

Την επαναπροκήρυξη του προγράμματος ενέκρινε ο υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης διευρύνοντας, υπέρ των νέων σε ηλικία, τους άνεργους που θα μπορούν να προσληφθούν (θα αφορά ηλικίες από 25ετών και όχι από 30 ετών που προέβλεπε το προηγούμενο πρόγραμμα). Στο πρόγραμμα θα μπορούν να ενταχθούν επιχειρήσεις οι οποίες, στο τρίμηνο που προηγείται, δεν έχουν μειώσει το προσωπικό τους και δεν έχουν μετατρέψει το καθεστώς απασχόλησης από πλήρη σε μερική ή σε “εκ περιτροπής” εργασία.
 
Σύμφωνα με το σχεδιασμό του υπουργείου Εργασίας, θα ακολουθήσουν στοχευμένα προγράμματα ειδικά για τους μακροχρόνια άνεργους (που αυξάνονται και έχουν φτάσει να αποτελούν το 50% των ανέργων) καθώς και για τους νέους οι οποίοι έχουν ποσοστά ανεργίας έως 60%. 

πηγή -  http://www.imerisia.gr/

Τρίτη, 8 Απριλίου 2014

οι V for Voucher-ades συμμετέχουν στην γενική απεργία 9/4-10.30 στη πλ.Κλαυθμώνος


Μετά την ψήφιση του πολυνομοσχεδίου την προηγούμενη εβδομάδα που απελευθερώνει την ενοικίαση εργαζομένων και την επεκτείνει και στο δημόσιο ,η κυβέρνηση δήλωσε ότι η χώρα επιστρέφει στις αγορές και μάλιστα με πρωτογενές πλεόνασμα!!!

Εμείς που ακόμα δεν έχουμε πληρωθεί, που δουλεύουμε 8 και 10 ώρες σε διαφορετικά αντικείμενα από αυτα που υπογράψαμε ,που δεν έχουμε ασφάλιση και δεν δικαιούμαστε άδεια ούτε για ασθένεια...

Εμείς που όπως μας ενημέρωσε το υπουργείο δεν θεωρούμαστε εργαζόμενοι και δεν υπαγόμαστε στις διατάξεις του εργατικού δίκαιου ,γιατί είμαστε ένα ειδικό καθεστώς (τι κι αν αυτό το καθεστώς λειτουργεί ''πιλοτικά'' ως ένα νέο μοντέλο φτηνού και ευέλικτου εργαζόμενου, ωφελούμενου!)  ,είμαστε τόσο χαρούμενοι γι αυτήν την επιτυχία...!

Καλούμε λοιπόν όλες  και όλους τους ωφελούμενους ,ενοικιαζόμενους ,voucher-ades ,τους εραζόμενους σε κοινωφελή προγράμματα στην πλ.Κλαυθμώνος στις 10.30 ,αύριο ,ημέρα γενικής απεργίας για να δώσουμε τα συγχαρητήριά μας στην κυβέρνηση και ένα ακόμα ''εύγε'' στον αγαπημένο μας υπουργό εργασίας Κο Βρούτση...

ΌΛΟΙ και ΌΛΕΣ στο πανό των V for Voucher-ades ,στις 10.30 στη πλ.Κλαυθμώνος 
Τρίτη, 1 Απριλίου 2014

3η Συνέλευση V for Voucher-ades Kυριακή 6/4/2014


Ανοιχτή συζήτηση - συνέλευση για σχεδιασμό των επόμενων δράσεων και ενημέρωσης των έως τώρα πρωτοβουλιών μας.

Ενώνουμε τις φωνές μας.

Oργανωνόμαστε - Διεκδικούμε

Δεν είμαστε ωφελούμενοι, είμαστε σκληρά εργαζόμενοι. Διεκδικούμε το δικαίωμά μας στην αξιοπρεπή εργασία, την άμεση καταβολή των μισθών μας, το δικαίωμά μας στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. 


Μόνος σου αόρατος, μαζί ανίκητοι!