Παρασκευή, 26 Δεκεμβρίου 2014

Για το νέο voucher άνεργων αποφοίτων Α.Ε.Ι./Τ.Ε.Ι. έως 29 ετών

Σχετικά με το νέο πρόγραμμα voucher ‘’Επιταγή διασύνδεσης με την αγορά εργασίας ανέργων αποφοίτων ΑΕΙ/ΤΕΙ’’.

Για τo πρόγραμμα άνοιξε η ηλεκτρονική πλατφόρμα στις 22 Δεκέμβρη και θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι τις 31 Δεκέμβρη.Ένα πράγμα που μας απασχόλησε,διαβάζοντας την πρόσκληση είναι ότι δεν γίνεται ''αντιληπτό'' το αντικείμενο της εργασίας των εργαζομένων.Τα ΚΕΚ εξακολουθούν να παίρνουν αυξημένη επιδότηση,σε σχέση με τα περσινά προγράμματ,ενώ οι ''ωφελούμενοι'' μικρότερη!!!!Επισημαίνουμε ότι είναι πρόγραμμα για 8 περιφέρεις και όχι πανελλαδικό,πράγμα που μας κάνει λίγο πιο ξεκάθαρο τον ρόλο των ΚΕΚ ή των κοινοπραξιών των ΚΕΚ!Έχει προστεθεί ένας project manager στην επιτήρηση του προγράμματος,ως μέλος ΔΕΠ και τέλος είναι αυξημένες οι ώρες τις θεωρίας.
Ας τα δούμε λοιπόν πιο αναλυτικά.

1 - Γενικά για το πρόγραμμα

Το πρόγραμμα αυτό αφορά  άνεργους αποφοίτους ΑΕΙ/ΤΕΙ και θα απορροφήσει μέχρι 7.000 ‘’ωφελούμενους’’ έως 29 ετών. Δεν είναι πανελλαδικό, αλλά θα ανοίξει σε οχτώ περιφέρειες: Ανατ. Μακεδονία και Θράκη, Θεσσαλία, Ήπειρο, Ιόνια Νησιά, Δυτική Ελλάδα, Πελοπόννησο, Βόρειο Αιγαίου και την Κρήτη.

Αντικείμενο του προγράμματος είναι «Θέματα αγοράς εργασίας, περιβάλλον επιχειρείν» ενώ ως συγκεκριμένα αντικείμενα της κατάρτισης περιγράφονται τα: υγεία και ασφάλεια στην εργασία, βασικές αρχές εργατικού δικαίου, εκμάθηση σύνταξης βιογραφικού, εύρεσης εργασίας, συνέντευξη με εργοδότη, επαγγελματικό προσανατολισμό, εφαρμογές Η/Υ και επαγγελματική συμπεριφορά. Η κατανομή των 7.000 θέσεων δεν γίνεται βάσει του διαχωρισμού ΑΕΙ/ΤΕΙ αλλά βάσει της περιφέρειας.

2 - Θεωρία-πρακτική-επιδότηση

Για τους εργαζόμενους

Για το σύνολο των 1040 ωρών (208 θεωρία και 832 πρακτική), οι εργαζόμενοι παίρνουν 3.120 ευρώ σε τρεις δόσεις.
  • Η πρώτη δόση δίνεται μετά την ολοκλήρωση της θεωρίας και αντιστοιχεί σε 624 ευρώ.
  • Η επόμενη δόση αντιστοιχεί σε 1.248 ευρώ και δίνεται μετά την ολοκλήρωση των 416 ωρών της Α΄φάσης της πρακτικής που έχει αντικείμενο την προσαρμογή και ενσωμάτωση στο εργασιακό περιβάλλον.
  • Η τελευταία δόση δίνεται μετά το τέλος των 416 ωρών της Β΄φάσης της πρακτικής που έχει αντικείμενο την ανάπτυξη δεξιοτήτων.

Για τα ΚΕΚ

Το ποσό που παίρνουν τα ΚΕΚ είναι 3.302 ευρώ και καταβάλλονται σε δυο δόσεις.
  • Η Α΄δόση καταβάλλεται στα ΚΕΚ μετά την ολοκλήρωση της θεωρίας και αντιστοιχεί σε 1.981,2 ευρώ 
  • Η Β΄δόση καταβάλλεται μετά την ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης και αντιστοιχεί σε 1.981,2.

Τα χρήματα που παίρνουν τα ΚΕΚ καλύπτουν το ασφαλιστικό κόστος για θεωρία και πρακτική αλλά μόνο για την ασφάλεια σε είδος (κλάδος ασθένειας και ΟΧΙ συντάξιμη).

3 - Μοριοδότηση για τους υποψήφιους

Η μοριοδότηση γίνεται βάσει των εξής κριτηρίων επιλογής:

1.Βαθμός κτήσης πτυχίου
2.Ηλικία υποψηφίου
3. Ετήσιο φορολογητέο εισόδημα (έτος αναφοράς είναι το 2013)
4. χρόνος ανεργίας.

4 – Για τις επιχειρήσεις του προγράμματος

Επιχείρησεις που έχουν ως τακτικό προσωπικό 0-4 άτομα μπορούν να «προσλάβουν» μέσω του προγράμματος 1 εργαζόμενο, ενώ επιχειρήσεις με προσωπικό 5 άτομα και άνω μπορούν να «προσλάβουν» αριθμό ίσο με το 30% του τακτικού προσωπικού. Αν η επιχείρηση εξαντλήσει τον αριθμό συμμετεχόντων στο πρόγραμμα που δικαιούται, δεν μπορεί να επιλεγεί ξανά στο συγκεκριμένο πρόγραμμα.

α - Δεσμεύσεις επιχείρησης για τις απολύσεις!!

Παρά τις διαρκείς καταστρατηγήσεις από την πλευρά των επιχειρήσεων των διατάξεων για την απαγόρευση των απολύσεων του τακτικού προσωπικού προκειμένου να μπορούν να ενταχθούν στα προγράμματα αυτά, δεν υπάρχει ούτε σε αυτό το πρόγραμμα καμία επιπλέον πρόβλεψη. Πολύ προβληματικό είναι ότι δεν υπάρχει ούτε καν δέσμευση  ή κίνητρα για τις επιχειρήσεις για να συνεχιστεί η εργασιακή σχέση ενός ποσοστού των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα (όπως υπήρχε σε προηγούμενα προγράμματα).

Η μόνη δέσμευση που υπάρχει είναι να μην προχωρήσει η επιχείρηση σε μείωση του αριθμού εργαζομένων από την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης και για όσο συμμετέχει στη δράση. Αν, όμως, υπάρξει απόλυση θα πρέπει εντός 10 ημερών να προχωρήσει σε νέα πρόσληψη εργαζομένου (εκτός προγράμματος και όχι ασκούμενος). Επομένως ακόμα και αυτή η μικρή δέσμευση αναιρείται με την πρόσληψη εκτάκτου προσωπικού ενώ στις προαναφερθείσες μειώσεις δεν περιλαμβάνονται οι απολύσεις για σπουδαίο λόγο.  

5 – Πάροχοι Συμβουλευτικών Υπηρεσιών ,project manager και επιβλέπων πρακτικής

Σε αυτό το πρόγραμμα εκτός του Πάροχου Συμβουλευτικών Υπηρεσιών που ορίζεται από τα ΚΕΚ και έχει την ευθύνη της σύνδεσης των συμμετεχόντων με τις επιχειρήσεις, του Επόπτη Πρακτικής που επίσης ορίζεται από τα ΚΕΚ και έχει την ευθύνη της παρακολούθησης της πρακτικής και του Επιβλέποντα της πρακτικής που είναι εργαζόμενος στην επιχείρηση υποδοχής και έχει την ευθύνη της παρακολούθησης της πρακτικής του συμμετέχοντα, έχει οριστεί και ένας project manager ο οποίος πρέπει να μέλος ΔΕΠ (διοικητικό προσωπικό στα Πανεπιστήμια) που να έχει εμπλακεί στην υλοποίηση σχετικών έργων.

Παρασκευή, 7 Νοεμβρίου 2014

Μόνος σου αόρατος - Μαζί ανίκητοιΤι είναι τελικά τα ''voucher''

Οι ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης και ιδίως οι επιταγές εισόδου  που εφαρμόζονται από τη νεοφιλελεύθερη κυβέρνηση ΝΔ-ΠΑΣΟΚ δεν στοχεύουν στην καταπολέμηση της ανεργίας, αλλά στη διαχείριση αυτής, εισάγοντας ταυτόχρονα το μοντέλο εργασίας που αντιστοιχεί στη «άνεργη ανάκαμψη»  των Μνημονίων. Η ανεργία που δημιουργήθηκε στα χρόνια των Μνημονίων δεν είναι παράπλευρη απώλεια της «δημοσιονομικής εξυγίανσης», αλλά επιθυμητός ενδιάμεσος στόχος για την υποτίμηση της εργασιακής δύναμης και τη μεγέθυνση των κερδών των λίγων.

Υπό αυτό το πρίσμα τα προγράμματα ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης που εφαρμόζονται δεν αποτελούν σχέδιο αντιμετώπισης της ανεργίας, αλλά διαχείρισής της, εισάγοντας ταυτόχρονα το μοντέλο του φτωχού εργαζόμενου (working poor) χωρίς εργασιακά δικαιώματα και δυνατότητα βιοπορισμού και αξιοπρεπούς διαβίωσης.

Η επέκταση των προγραμμάτων σε ευρύτερες ηλικιακές κατηγορίες 30 έως 66 (το πρόγραμμα αυτό είναι σε αναμονή – δεν έχει βγει η πρόσληση ακόμα) αλλά και 18 εώς 24 και μάλιστα με απολαβές κατώτερες του κατώτατου μισθού, όπως αναφέρεται στις νέες προσκλήσεις συμμετεχόντων, αποδεικνύουν πως δεν πρόκειται ούτε για προγράμματα επιμόρφωσης ούτε για προγράμματα εργασίας, αλλά για προγράμματα ανταποδοτικής κοινωνικής πρόνοιας.

Το κράτος παραιτείται τόσο από την συνταγματική υποχρέωση να εξασφαλίζει εργασία στους πολίτες όσο και από τη συνταγματική του υποχρέωση να μεριμνά για την αξιοπρεπή διαβίωση των πολιτών, μέσω της κοινωνικής πρόνοιας. Περνάμε δηλαδή σε μια νέα κατάσταση όπου η πρόνοια ή θα είναι ανταποδοτική (με την παροχή εργασίας από τους πολίτες ή δε θα υπάρχει).

1. Τι σημαίνει στην πράξη «ωφέλεια» της επιταγής εισόδου στη αγορά εργασίας (voucher).

Πρόκειται διακηρυκτικά  για ένα συνδυασμό θεωρητικής κατάρτισης των νέων σε συγκεκριμένες ειδικότητες διάρκειας 80 ωρών και 6ωρης «εργασιακής εμπειρίας» για 6 μήνες, εκτός Κυριακής και αργίας, με την προβλεπόμενη απαγόρευση απόλυσης προσωπικού των επιχειρήσεων πρακτικής από την ημερομηνία υπογραφής της τριμερούς σύμβασης και μέχρι το πέρας της πρακτικής άσκησης.

Ο πάροχος κατάρτισης (KEK) λαμβάνει 1080€ για κάθε ωφελούμενο, ενώ ο καταρτιζόμενος για το πρόγραμμα 25-29 ετών λαμβάνει μεικτά 2.550€ συνολικά/425€ το μήνα (ως απόφοιτος ΑΕΙ/ΤΕΙ) ή μεικτά 2.280€ συνολικά/380€ το μήνα (ως απόφοιτος δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης).Ενώ για το 18-24 λαμβάνει 2.410€ συνολικά/401€ το μήνα και 2.240€ συνολικά/373€ το μήνα αντίστοιχα.

Στην ουσία, λοιπόν, πρόκειται για ένα μοντέλο ενοικιαζόμενου εργαζόμενου, μέσω του δανεισμού του «ωφελούμενου» από τον Πάροχο Κατάρτισης στην επιχείρηση- άμεσο εργοδότη, χωρίς την καταβολή μισθού, αλλά επιδόματος κατάρτισης καταβαλλόμενο σε 3 δόσεις, με την παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής κατάρτισης να απαλλάσσεται από ΦΠΑ (αρ. 22 Ν 2859/2000), χωρίς να ισχύει το ίδιο για το επίδομα του ωφελούμενου.

Οι μέχρι τώρα εμπειρίες δείχνουν ότι οι παραβιάσεις έστω και των κείμενων φιλο-εργοδοτικών όρων που τέθηκαν από την προαναφερόμενη ΚΥΑ ήταν πολλές. Αφορούσαν κυρίως στη μη έγκαιρη καταβολή των δόσεων του επιδόματος, με τους φορείς κατάρτισης να δηλώνουν ανεύθυνοι και να παραπέμπουν τους ωφελούμενους στο Υπ Εργασίας, το οποίο με τη σειρά του αρνούνταν επιδεικτικά να αναλάβει τον έλεγχο των προγραμμάτων.

Με τις ώρες πρακτικής κατάρτισης να υπερβαίνουν το προβλεπόμενο όριο των 6 ωρών (Nestle, Citybank, Rolco, Αφοι Στεργίου) αφού στην ουσία οι καταρτιζόμενοι κάλυπταν πάγιες ανάγκες των επιχειρήσεων, χωρίς ταυτόχρονα να έχουν δικαίωμα καταγγελίας των παραβιάσεων, αφού νομικά δεν αναγνωρίζονται ως εργαζόμενοι.

Ταυτόχρονα, η πρόβλεψη περί 6μηνης συνέχειας της απασχόλησης του ωφελούμενου στην εταιρία κατάρτισης, μετά την ολοκλήρωση του 6μηνου (στο νέο πρόγραμμα 2014 από 5μηνο στο πρόγραμμα του 2013) , λειτούργησαν και λειτουργούν ως παράγοντας μείωσης των αντιδράσεων απέναντι στις παραπάνω παραβιάσεις, χωρίς ωστόσο οι προσδοκίες των «ωφελούμενων» να πραγματοποιούνται, ενώ ακριβώς λόγω μηδενικού εργασιακού κόστους των «ωφελούμενων», οι επιχειρήσεις προχωρούν σε απολύσεις προσωπικού, «προσλήψεις» μέσω voucher, και αφού ολοκληρωθούν τα 5μηνα, παίρνουν νέους voucherades (για επιχειρήσεις που απασχολούν 0-4 άτομα αντιστοιχεί 1 «καταρτιζόμενος», για επιχειρήσεις που απασχολούν άνω των 5 αντιστοιχεί αριθμός καταρτιζόμενων ίσος με το 30% των απασχολούμενων).

Αξίζει επίσης να σημειωθεί πως παρότι το συγκεκριμένο πρόγραμμα απευθυνόταν κατά πλειοψηφία στους αποφοίτους υποχρεωτικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αυτοί που κατά βάση συμμετείχαν ήταν το πιο εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό, το οποίο προκύπτει τόσο από τη μοριοδότηση των ενταγμένων στα «Μητρώα Ωφελούμενων» που περιγράφεται στην ΚΥΑ, όσο και από το γεγονός ότι οι ανειδίκευτοι εργάτες μπορούν ευκολότερα να εξασφαλίσουν μισθό (αντί επιδόματος καταβαλλόμενου σε 3 δόσεις, στην πράξη όμως συνήθως σε 2 δόσεις ή 1  και δεν αναζητούν τόσο επιτακτικά προϋπηρεσία στο αντικείμενό τους).

 2. Απολογισμός της μέχρι τώρα εφαρμογής τους

Απολογίζοντας τη μέχρι τώρα εφαρμογή των επιταγών εισόδου στην αγορά εργασίας μπορούν να διατυπωθούν τα εξής συμπεράσματα:
Αποτυχία αρχικά ως προς τον διακηρυγμένο στόχο της Δράσης, ο οποίος υπήρξε «η απόκτηση και βελτίωση των γνώσεων των ωφελούμενων σε πραγματικές συνθήκες εργασιακού περιβάλλοντος και η προσαρμογή των γνώσεων σε πραγματικές συνθήκες εργασίας» (1.2 ΚΥΑ). Τα προγράμματα κατάρτισης δεν έχουν καν ουσιαστικό περιεχόμενο καθώς δεν προσφέρουν στους νέους συγκεκριμένες γνώσεις.

Αποτυχία και ως προς τον «επιδιωκόμενο» στόχο μείωσης της καταγεγραμμένης ανεργίας, κριτική που δεν περιορίζεται μόνο στην Επιταγή Εισόδου στην Αγορά Εργασίας, αλλά αφορά συνολικά τις μέχρι τώρα εφαρμοσμένες ΕΠΑ. Ο κύριος όγκος διαχείρισης των προγραμμάτων υλοποιείται από τον ΟΑΕΔ, ο οποίος κατά τα έτη 2010-2012 υπολογίζεται ότι είχε υλοποιήσει προγράμματα συνολικού προϋπολογισμού 3,2 δις στα οποία υπολογίζεται ότι συμμετείχαν συνολικά 739.770 άτομα. Αν υπολογίσει κανείς ότι το «Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ανεργία»  ΕΣΠΑ  αφορά 350.000 ανέργους, σημαίνει ότι από το 2010 ως σήμερα έχουν εμπλακεί σε παρεμφερή προγράμματα πάνω από 1.000.000 άνεργοι.

Οι αριθμοί φαίνονται εντυπωσιακοί αλλά καταπέφτουν όταν διαπιστωθεί ότι σε όλη αυτή την τετραετία τα ποσοστά ανεργίας όχι μόνο δεν έπεσαν αλλά ακολούθησαν εντυπωσιακή πορεία (από 14,2% που ήταν το τελευταίο τρίμηνο του 2010 τον Οκτώβριο του 2014 η ανεργία έφτασε σχεδόν στο 28% ενώ η ανεργία των νέων προσεγγίζει το 60%). Αποδεικνύεται επομένως για μια ακόμα φορά ότι οι άρρητοι προαναφερθέντες στόχοι των προγραμμάτων αυτών είναι οι πολιτικοί στόχοι εφαρμογής τους και όχι η αντιμετώπιση της ανεργίας. Για το κεφάλαιο και τους πολιτικούς εκφραστές του, όσο η ανεργία  παραμένει διαχειρίσιμη με ψευδοαπασχόληση  τύπου voucher, «όλα πάνε καλά».

3. Οι “3 παρεκκλίσεις για τη νεολαία” και η σημερινή εφιαλτική κατάσταση

Η νέα γενιά βρίσκεται πλέον αντιμέτωπη με μια “κατάστασης εξαίρεσης” μέσω των θεσμικών παρεμβάσεων των κυβερνήσεων του Μνημονίου, με 3 κομβικές παρεμβάσεις “κατά παρέκκλιση” του νόμου. Επιτυχία, λοιπόν, ως προς την πολιτική εσωτερικής υποτίμησης στη νέα γενιά. Με 3 κομβικές παρεμβάσεις στα δικαιώματα και στις ζωές των νέων.

1) Η μείωση κατά 22% των κατώτατων ορίων μισθών και ημερομισθίων που είχαν διαμορφωθεί από την ισχύουσα ΕΓΣΣΕ της 15/7/2010 (και κατά 32% για τους νέους ηλικίας κάτω των 25 ετών και τους μαθητευόμενους), με τα νέα όρια να περιορίζονται στα 585, 511 και 357 ευρώ (ακαθάριστα) αντίστοιχα, που ξεκίνησε με την Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου (ΦΕΚ 38/Α, 28/2/2012),

2) Η επίθεση στη νέα γενιά συνεχίστηκε με το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών (τέλος Απριλίου 2013, όταν θα έληγε και η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ωφελούμενων και επιχειρήσεων για τα πρώτα voucher) που προέβλεψε την «κατά παρέκκλιση της ισχύουσας νομοθεσίας» διαμόρφωση του μισθού σε προγράμματα ανέργων άνω των 25 ετών θα περιορίζεται στα 490 ευρώ ενώ για τους κάτω των 25 ετών στα 427 ευρώ, εμφανίστηκε ως το μηνιαίο επίδομα των «Επιταγών Εισόδου στην Αγορά Εργασίας για Άνεργους Νέους μέχρι και 29 ετών» 

3) Το μεγαλύτερο χτύπημα ήρθε με την έκθεση του ΚΕΠΕ για το πρώτο τρίμηνο του 2014. Για νέους ανέργους 15-24 ετών (15-29 ετών ο διευρυμένος ορισμός) προτείνεται η κατάργηση του κατώτατου μισθού έως ένα έτος από την πρόσληψή τους, «ώστε να δίνεται ισχυρό κίνητρο στην επιχείρηση να τον/την προσλάβει και να κρίνει την καταλληλότητα του/της (βασικές και μη γνώσεις και δεξιότητες)». Προτείνεται επίσης η αντικατάσταση του επιδόματος ανεργίας με επίδομα απασχόλησης στα πρότυπα της επιταγής εργασίας.

4. Απέναντι στο άνεργο μέλλον που επιφυλάσσουν για τη νέα γενιά, τα συνδικάτα οφείλουν να πάρουν θέση!

Είναι ξεκάθαρο ότι αυτά τα προγράμματα το μόνο που καταφέρνουν είναι η ψεύτικη μείωση και η απόκρυψη της ανεργίας, η εκμετάλλευση της νέας γενιάς και η διαχείριση της οργής της προς την κυβέρνηση! Θέλουν να μάθουν τους νέους και τις νέες ότι η εργασία τους δεν θα αμείβεται, να τους μάθουν να ζούν με λιγότερα. Με λιγότερα δικαιώματα, με λιγότερες ελπίδες.

Γνωρίζουμε πλέον καλά ότι το σχέδιό τους είναι να πληρώσουμε εμείς την κρίση τους, να κερδοσκοπήσουν πολύ πιο έντονα από τη δική μας εργασία.

Διεκδικήσεις:

  • Άμεση καταβολή των δεδουλευμένων.
  • Μετατροπή των προγραμμάτων voucher σε καθεστώς πλήρους απασχόλησης
  • Κατάργηση των μεσαζόντων-δουλεμπόρων ΚΕΚ και απ’ ευθείας συνεννόηση με το Υπουργείο.
  • Ένταξη στα ασφαλιστικά μας ταμεία κατά επάγγελμα και στα αντίστοιχα σωματεία
  • Πλήρης ασφάλιση, όχι μόνο ιατροφαρμακευτική κάλυψη

Τετάρτη, 5 Νοεμβρίου 2014

Voucher σε ανέργους και δώρο... ένα tablet!

Με ειδική επιτροπή θέλει ο υπουργός εργασίας να προλάβει την ξεφτίλα των ΚΕΚ που για να προσελκύσουν ωφελούμενους από τα νέα προγράμματα τάζουν δώρα!Ανάλογα τον ανταγωνισμό τα δώρα ποικίλουν από ένα tablet έως και αυτοκίνητο (βέβαια για να πληρώσουν μεταφορικά ούτε λόγος!).

Τα ερωτήματα για εμάς είναι πολλά!Πρώτα κ.Υπουργέ αφήνετε τα ΚΕΚ να κερδοσκοπούν αφορολόγητα,ν'ανοίγουν χωρίς κριτήρια,δεν κάνεις κανέναν έλεγχο για την τήρηση των όρων του προγράμματος και μετά από όλα αυτά φτιάχνεις μία επιτροπή που θα κοιτάξει τι;Το αν κερδοσκοπούν πολύ ή το αν εμπαίζουν τους ωφελούμενους και παράλληλα τηρούν τους ανύπαρκτους όρους λειτουγείας τους;

 
Ακολουθεί άρθρο από την http://www.imerisia.gr

Στο «μικροσκόπιο» ειδικής επιτροπής του υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας μπαίνουν οι παροχές που υπόσχονται σε ανέργους με voucher τα κέντρα κατάρτισης (προσφορές μελλοντικών θέσεων εργασίας, Tablets, I.X. αυτοκινήτου κατόπιν κλήρωσης) προκειμένου να τους προσελκύσουν και να υπογράψουν συμβάσεις.

Με απόφαση του υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Γιάννη Βρούτση συγκροτήθηκε τετραμελής επιτροπή που θα ελέγχει περιπτώσεις παρόχων κατάρτισης (ΚΕΚ κ.ά.) οι οποίοι ακολουθούν «επιθετικές πρακτικές για την προσέλκυση ωφελουμένων».

Ειδικότερα, η Επιτροπή θα συλλέγει, θα καταγράφει και θα προωθεί στις αρμόδιες, κατά περίπτωση Αρχές, αναφορές και καταγγελίες για παραπλανητικές, παρελκυστικές, αντιδεοντολογικές ή αθέμιτες πρακτικές.

Κατά προτεραιότητα θα ελεγχθούν περιπτώσεις για τα δύο προγράμματα της «επιταγής εισόδου» νέων ανέργων ηλικίας 18-24 ετών και 25-29 ετών τα οποία υλοποιούνται. Στην Επιτροπή που συγκροτήθηκε μετέχουν στελέχη της Μονάδας ελέγχου της ειδικής υπηρεσίας εφαρμογής συγχρηματοδοτούμενων ενεργειών από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, της μονάδας επιτόπιων επαληθεύσεων της ειδικής υπηρεσίας διαχείρισης του επιχειρησιακού προγράμματος «Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού», του τμήματος Πολιτικής Καταναλωτή και νομικοί. 

Η Επιτροπή θα μπορεί να επιλαμβάνεται αυτεπαγγέλτως, μετά από πληροφορίες, ή και με εντολή της ηγεσίας του υπουργείου, ενώ θα υποβάλει εκθέσεις και εισηγήσεις για την επιβολή κυρώσεων στους παραβάτες.

Τετάρτη, 15 Οκτωβρίου 2014

Λίγα λόγια για το νέο πρόγραμμα voucher 29 έως 64 ετώνΣκανδαλώδες το νέο πρόγραμμα voucher...1 - Μία αστεία ιστορία ...
''ωφελούμενοι'' vs ΚΕΚ 
ή αλλιώς
 ''Μισθός'' vs Επιδότηση

Τη Δευτέρα 13/10 άνοιξε το πρόγραμμα για τις ηλικίες 29 εώς 64 για να...ξανακλείσει μετά από λίγο,ξανάνοιξε την Τρίτη για να...ξαναπέσει η πλατφόρμα και να ξεκινήσει τελικά λίγες ώρες μετά.

Για το σύνολο των 400 ωρών (100 θεωρία και 300 πρακτική, οι εργαζόμενοι παίρνουν 1.600 €. Τα προηγούμενα προγράμματα ήταν της τάξης περίπου των 2.000-2.500 ευρώ για τους συμμετέχοντες (ήταν 100 ώρες παραπάνω). Επιπλέον, το ποσό δίνεται στο τέλος της πρακτικής, με αποτέλεσμα την πλήρη δέσμευση των εργαζομένων καθώς αν αυτοί αποχωρήσουν νωρίτερα για οποιαδήποτε αιτία χάνουν τα χρήματά τους.Το ποσό που παίρνουν τα ΚΕΚ είναι 5.400 € ή 4.200 € (αναλόγως της επαγγελματικής κατηγορίας των συμμετεχόντων, τεχνικά επαγγέλματα και νέες τεχνολογίες αντίστοιχα). Το ποσό είναι τεράστιο. Στα προηγούμενα προγράμματα το ποσό αυτό αντιστοιχούσε σε 1.070-1.370 ευρώ. Είναι σχεδόν το 5πλάσιο από τα προηγούμενα προγράμματα.2 - Δεσμεύσεις επιχείρησης
 
Επιπλέον πολύ προβληματικό στοιχείο είναι ότι δεν υπάρχει καμία δέσμευση για τις επιχειρήσεις αναφορικά με τους ήδη εργαζόμενους. Υπάρχει αναφορά στην προκήρυξη για υποχρέωση 2μηνης τουλάχιστον (50 ημερομίσθια) πρόσληψης του 25% των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα αλλά χωρίς ρήτρα έκπτωσης. Απλά θα πάρουν λιγότερα χρήματα ανά ωφελούμενο τα ΚΕΚ που έχουν συνάψει τα ιδιωτικά συμφωνητικά με αυτές τις επιχειρήσεις που δεν προχώρησαν στην 2μηνη πρόσληψη. 

3 - Αριθμός επιδοτούμενων ανά επιχείρηση
 
Κάθε επιχείρηση μπορεί να συμμετέχει στο πρόγραμμα μέχρι το διπλάσιο του αριθμού των εργαζομένων της. Είναι εξαιρετικά μεγάλος αριθμός, ειδικά συγκριτικά με το προηγούμενο voucher που υπήρχε στοιχειώδης περιορισμός (Εταιρείες με 0-4 εργαζόμενους μπορούσαν να πάρουν 1 επιδοτούμενο. Οι εταιρείες που έχουν πάνω από 5 εργαζόμενους μπορούσαν να πάρουν ένα επιπλέον  30% μέσω voucher).


Η μόνη περίπτωση να υπάρχει κάποια προστασία για τους εργαζόμενους και κάποια επιπλέον όρια είναι να αναφέρονται στο ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ ΚΕΚ και επιχειρήσεων.


4 - Κόστολόγηση προγράμματος-θέσεις ''ωφελούμενων'' -συμπεράσματα
 

Το συνολικό ποσό κοστολόγησης του προγράμματος είναι 112.000.000 ευρώ,το οποίο άνοιξε για 16.620 ανέγους-''ωφελούμενους'',το ποσό της επιδότησης των ΚΕΚ είναι τραγικά δισανάλογο σε σχέση με αυτό των ''ωφελούμενων''.Τα 5.400€ που θα δίνονται στα ΚΕΚ ανά κεφάλι σε σχέση με τα 1.600€ των εργαζόμενων μόνο σαν αστείο μπορεί να κατανοηθεί.Από την άλλη ο τρόπος με τον οποίο άνοιξε αυτό ο πρόγραμμα δείχνει με τον πλέον ακραίο τρόπο που στοχεύει και για ποιους δουλεύει.
 
Με μια απλή διαίρεση προκύπτει ότι αν δεν υπήρχε ο διαμεσολαβητής-ΚΕΚ κάθε άνεργος θα έπαιρνε πάνω από 6.500 ευρώ!Είναι αξιοπρόσεκτο ότι για να συμμετάσχει στο συγκεκριμένο πρόγραμμα κάποιο ΚΕΚ θα πρέπει να έχει αποδεδειγμένη εμπειρία είτε από υλοποίηση προγραμμάτων εγγυημένης απασχόλησης είτε από συμμετοχή σε προηγούμενο voucher (από το 2009) συνολικού αντικειμένου τουλάχιστον 1.200.000 ευρώ. 

Εκτός, δηλαδή, των ερωτηματικών αναφορικά με τη διαφάνεια των ΚΕΚ και στα ανισομερώς ποσά της επιχορήγησης σε σχέση με τους εργαζόμενους, στο συγκεκριμένο πρόγραμμα ''φωτογραφίζονται'' συγκεκριμένα μεγάλα ΚΕΚ που θα αναλάβουν αυτά τα προγράμματα με τις υπέρογκες αμοιβές. Είναι προφανές ότι και σε αυτό το σημείο το πεδίο διαπλοκής διευρύνεται εξαιρετικά σημαντικά.

Τρίτη, 14 Οκτωβρίου 2014

VOUCHER? Η ομοσπονδία υπαλλήλων του Ο.Α.Ε.Δ. καταγγέλει...Ξανά!

Την Κατάργηση των προγραμμάτων voucher ζητά η Ομοσπονδία Υπαλλήλων του Ο.Α.Ε.Δ. καθώς πλήθος καταγγελιών έχουν έρθει στο φως σχετικά με τα νέα προγράμματα.Ο Ο.Α.Ε.Δ. τονίζει εφτά σημεία,που έχουμε αναφέρει και εμείς,τα οποία δείχνουν την αποτυχία ως προς τους στόχους αυτών των προγραμμάτων και ζητάει την κατάργηση των προγραμμάτων ως έχουν μέχρι σήμερα.

Παράλληλα το νέο πρόγραμμα για ηλικίες 29 έως 64 έχει καταγγελθεί απο την Ε.Φ.Ε.Ε. Ιωαννίνων αλλά και από επιχειρήσεις ως ''φωτογραφικό'',καθώς η πλατφόρμα που άνοιξε για τις επιχείρησεις είχε πολλά προβλήματα και σκοτεινά σημεία που στόχο είχαν τον αποκλείσμο ή μάλλον την προώθηση συγκεκριμένων εταιρειών.

Το χαρακτηριστικό αυτού του προγράμματος έχει να κάνει ότι τα ΚΕΚ θα αμοίβονται για την κατάρτιση με 5.400€ και στον εργαζόμενο για 6 μήνες δουλειάς θα πηγαίνει το 1.600€!!Κάπου εδώ λύνονται και οι απορίες για το ''φωτογραφικό'' της πλατφόρμας των επιχειρήσεων και των ΚΕΚ που θα φέρουν εις πέραςς το πρόγραμμα.Κονδύλι ύψους 7.000€ για κάθε καταρτιζόμενο θα σπάει ανισομερός σε μεσάζοντα-επιχείρηση και εργαζόμενο!

 


Παραθέτουμε ολόκληρη την ανακοίνωση της Ομοσπονδίας για τα προγράμματα επιταγής εισόδου στην αγορά εργασίας

 

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ  ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ο.Α.Ε.Δ.

Εθνικής Αντίστασης 8 – 17456 Άλιμος 
Τηλ. 2109924316-2109989647
Ιστοσελίδα: www.oyoaed.gr
Αρ. Πρωτ. 125 / 7-10-2014
Προς τις Ενώσεις Μέλη μας
Προς Όλες τις Υπηρεσίες
Θέμα: «Κατάργηση των προγραμμάτων voucher»

Έχουμε κατά καιρούς, επισημάνει τη φαυλότητα που ακολουθείται όσον αφορά στη διάθεση πόρων, ευρωπαϊκών και εθνικών, για την αντιμετώπιση της ανεργίας. Η κατασπατάληση σε πολυφορεμένα προγράμματα κατάρτισης είναι ένα θέμα που έχουμε αναδείξει πολλάκις, καταγγέλλοντας τη.
Δυστυχώς πλέον, για όλο το ηλικιακό φάσμα του πληθυσμού η αγορά εργασίας έχει στην κυριολεξία πλημμυρίσει από υπερπροσφορά «εκπαιδευτικών επιδομάτων», επιταγές κατάρτισης (voucher), τα οποία υποκαθιστούν μισθούς, αξιοπρέπεια και λογική!!!
Η Ομοσπονδία Υπαλλήλων ΟΑΕΔ για ακόμη μια φορά  καταγγέλλει όλη αυτή τη διαδικασία και ζητά την άμεση κατάργηση όλων των προγραμμάτων voucher, καθώς: 


1) Έχει πλέον αποδειχθεί ότι είναι αναποτελεσματικά, μεַ ένα πολύ μικρό ποσοστό  των ωφελούμενων να επανατοποθετείται και μάλιστα οι περισσότεροι από αυτούς σε επιδοτούμενη θέση εργασίας. Συνήθως με την λήξη της επιδότησης η πλειονότητα απολύεται τελικά και συνεπώς το ποσοστό των ανέργων που βρίσκουν μια μόνιμη θέση εργασίας είναι τελικά ακόμη μικρότερο. Σε κάθε περίπτωση δεν κατανοούμε γιατί δεν δίνονται τα στοιχεία για την αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων voucher που από 11/6/2014 με γραπτή αίτησή μας έχουμε ζητήσει από τη Γενική Γραμματεία Κοινοτικών και άλλων πόρων του Υπουργείου Εργασίας.

2) Είναι εξαιρετικά ακριβά. Υψηλότατο ποσοστό της συνολικής χρηματοδότησης των προγραμμάτων αυτών κατευθύνεται στις διάφορες εταιρίες που τα υλοποιούν και όχι σε ανέργους ή στις επιχειρήσεις με την μορφή κινήτρων για τη δημιουργία μιας θέσης εργασίας. Για παράδειγμα από μία επιταγή κατάρτισης 5.400 ευρώ μόνο τα 1.600 καταλήγουν στον άνεργο!!!

3) Ανακυκλώνουν την Ανεργία. Ουσιαστικά όλοι οι συμμετέχοντες στα συγκεκριμένα προγράμματα (όπως και παλαιότερα με τα stage) επανέρχονται στην προηγούμενη κατάσταση, δηλαδή της ανεργίας, χωρίς επιπλέον εφόδια μετά από μια οδυνηρή -σύμφωνα με τις μαρτυρίες των περισσοτέρων- εμπειρία από την «πρακτική τους εξάσκηση».

4) Εξασθενούν το ανθρώπινο δυναμικό της χώρας μας, αποδυναμώνοντας τις δεξιότητές του, προσφέροντας  χαμηλές υπηρεσίες επαγγελματικής κατάρτισης και άσχετη -τις περισσότερες φορές- με τις προσδοκίες και τα  ενδιαφέροντα τους πρακτική εξάσκηση.

5) Δημιουργούν μια νέα γενιά εργαζόμενων χαμηλών προσδοκιών. Συγκεκριμένα, έχουν καταφέρει να δημιουργήσουν μια γενιά, η οποία δεν γνωρίζει την έννοια του μισθού και της ασφάλισης ως βασικά χαρακτηριστικά μιας θέσης εργασίας, αλλά ούτε και την έννοια της διεκδίκησης, γνωρίζοντας εκ των προτέρων ότι θα επιστρέψει στην οδυνηρή προηγούμενη κατάσταση της ανεργίας.

6) Μειώνουν το συνολικό μέσο μισθολογικό κόστος με έμμεσο τρόπο, σε ακόμη πιο χαμηλά επίπεδα από το κατώτερο επιτρεπτό όριο των 586 ευρώ ή των 511 ευρώ. Αν στόχος είναι πραγματικά αυτός, τότε δεν χρειαζόταν όλη αυτή η διαδικασία και το υπέρογκο κόστος της λειτουργίας τους. Θα μπορούσε ο κατώτερος μισθός με μια νομοθετική ρύθμιση, να πέσει στα 300 ή 200 ευρώ (και όποιος ζήσει). 

7) Δημιουργούν έναν ανταγωνισμό που στηρίζεται σε αθέμιτες πρακτικές στις πλάτες των ανέργων. Οι πάροχοι κατάρτισης για να προσελκύσουν περισσότερους «πελάτες» χρησιμοποιούν ακόμη και ανασφάλιστους εργαζόμενους για να συμπληρώνουν βιογραφικά στο «πόδι», στις πλατείες, τα πεζοδρόμια και δυστυχώς ακόμη και έξω από τις Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ.

Όλα τα παραπάνω τα έχουμε ήδη επισημάνει και αναδείξει σε όλους τους τόνους και με όλους τους τρόπους, αλλά οι ιθύνοντες κωφεύουν προκλητικά, προφανώς γιατί η «εξυπηρέτηση» φίλων ιδιωτών είναι σημαντικότερος στόχος από την αντικειμενική προσπάθεια για  μείωση της ανεργίας μέσα από την αξιοποίηση  των κρατικών δομών και κυρίως του ΟΑΕΔ.

Ιδιαίτερα προκλητικό είναι το νέο πρόγραμμα για 16.600 ανέργους 29 έως 64 ετών με τίτλο: «ΕΠΙΤΑΓΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΤΟΜΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» το οποίο «κοσμεί» την ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ, δημιουργώντας πλήθος ερωτηματικών σε μια φάση μάλιστα που η πολυδιαφημιζόμενη αναδιάρθρωση του ΟΑΕΔ στηρίζεται στην αναβάθμιση του ρόλου των εργασιακών συμβούλων του Οργανισμού. 
 
Ιδού λοιπόν μέσα από την ιστοσελίδα του Οργανισμού η αναβάθμιση:
Το νέο  voucher  μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει την παροχή από τους παρόχους κατάρτισης (δηλαδή από τα ΚΕΚ) και υπηρεσίες προώθησης στην απασχόληση όπως αυτές:
 
·        Εξατομικευμένη προσέγγιση, 
·        Επαγγελματικό προσανατολισμό, 
·        Πληροφόρηση για θεσμικά, εργασιακά καθώς και νομικής μορφής θέματα,
·        Διευκόλυνση της πρόσβασης σε Δημόσιες Υπηρεσίες (Ο.Α.Ε.Δ. , ΙΚΑ κ.ά.).
                 δηλαδή ο ΟΑΕΔ θα πληρώνει τους ιδιώτες για να ενημερώνουν τους ανέργους  για θέματα αρμοδιότητάς του (!!!)
·        Επαγγελματική συμβουλευτική,
·        Τεχνικές ανεύρεσης εργασίας,
·        Σύνταξη βιογραφικού σημειώματος, 
·        Παραπομπή  σε προγράμματα κατάρτισης, 
·        Παραπομπή  στον Ο.Α.Ε.Δ. για την ένταξή του στις ενεργητικές πολιτικές (ΝΘΕ, ΝΕΕ, προγράμματα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας κ.α.).
 
Όλα αυτά δεν θα τα κάνει ο ΟΑΕΔ (ο οποίος είναι ο καθ’ ύλην αρμόδιος φορέας) αλλά  ο πάροχος κατάρτισης, ο οποίος θα  πρέπει σύμφωνα με την πρόσκληση, να διαθέτει κατάλληλους συμβούλους απασχόλησης, οι οποίοι θα παρέχουν στήριξη στους ωφελούμενους… Όλες αυτές τις υπηρεσίες δεν θα τις παρέχει πια ο ΟΑΕΔ με το προσωπικό του το οποίο γι’ αυτό το λόγο έχει εκπαιδευτεί πολλές φορές αλλά οι ιδιώτες έναντι αδράς αμοιβής!!!

Μετά από αυτά ζητάμε, για άλλη μια φορά, από  τη Διοίκηση του ΟΑΕΔ και το αρμόδιο Υπουργείο
 
·        Να αποσύρουν άμεσα το συγκεκριμένο πρόγραμμα και να αξιοποιήσουν το στελεχιακό δυναμικό του Οργανισμού, προκειμένου τα κονδύλια που χρησιμοποιούνται για την ανεργία να καταλήγουν 100% στους ανέργους και όχι στους «αετονύχηδες».
 
·        Να σταματήσουν τη δρομολόγηση τεράστιων κονδυλίων στους ιδιώτες και να απαντήσουν δημόσια για αυτή την προκλητική κατασπατάληση σε όφελος των ολίγων.
 
·        Να δοθούν εξηγήσεις από τη Διοίκηση πως την ώρα που μιλάμε για αναδιοργάνωση του Οργανισμού με καλύτερη αξιοποίηση του προσωπικού, αντικείμενα για τα οποία έχουν εκπαιδευτεί οι υπάλληλοι μας και τα οποία παρέχονται δωρεάν, δίνονται σε ιδιώτες με τεράστιο κόστος.
 
·        Να δοθούν εξηγήσεις πως ο πάροχος κατάρτισης θα αποτρέψει κάποιον «πελάτη» άνεργο αν το προφίλ του δεν ταιριάζει με τα αντικείμενα κατάρτισης. Το ΚΕΚ δηλαδή θα διώξει τους πελάτες του; Ποιος ελέγχει τις διαδικασίες; Τηρούνται κανόνες δεοντολογίας; 
 
·        Nα δοθούν εξηγήσεις για ποια ακριβώς εγγυημένη απασχόληση μιλάμε (25% για 2 μήνες!!!) Τη στιγμή που τα κλασικά προγράμματα του ΟΑΕΔ π.χ. αυτό που ξεκινάει αύριο και αφορά ανέργους 25-66 ετών δίνει εγγυημένη με αυτή την έννοια απασχόληση 100% για ένα χρόνο …
 
·        Να  επισπευσθούν οι διαδικασίες πιστοποίησης δομών, έτσι ώστε ο Οργανισμός να είναι πάροχος κατάρτισης μέσα από δικές του δομές,
 
·        Να αναληφθούν άμεσα πρωτοβουλίες για την πιστοποίηση των εργασιακών συμβούλων του ΟΑΕΔ από τον ΕΟΠΕΠ.

Ενημερώνουμε δε ότι θα κινηθούμε με κάθε τρόπο (συνδικαλιστικό και νομικό) σε περίπτωση που για άλλη μια φορά δεν υπάρξει ַάμεση ανταπόκριση στα αιτήματά μας. Όταν το δημόσιο συμφέρον πλήττεται εμφανώς δεν δικαιούμαστε να σιωπούμε, δεν δικαιούνται να κωφεύουν…